ZMĚNY VE VÝUCE OD 10.5.2021

Novinky > ZMĚNY VE VÝUCE OD 10.5.2021

2631.jpg

Změny ve výuce od 10.5.2021

Dobrý den, od 10.5.2021 nám je umožněna osobní přítomnost žáků na konzultacích nebo při výuce v poměru 3 žáci + vyučující ve vnitřních prostorách nebo až 20 žáků + vyučující ve venkovních prostorách. Při výuce do 3+1 není povinnost prokázat se negativním testem, takže komorní a souborové hry a jiné konzultace mohou probíhat, do tohoto počtu, bez omezení. Při výuce venku do 20+1 je povinnost prokázat se negativním testem. Tento test nesmí být starší než 72 hodin. Pro potřeby ZUŠ stačí čestné prohlášení zákonných zástupců o provedeném testu v MŠ, ZŠ nebo SŠ. Nebo se žáci prokáží testem z testovacího místa nebo samotestem před vyučovací hodinou v ZUŠ. V případě studujících dospělých stačí čestné prohlášení o testování v zaměstnání.

Čestné prohlášení : ke stažení

Pro taneční obor platí: výuka bude probíhat ve venkovních prostorách nejméně jednou týdně. Vyučující se s rodiči spojí s konkrétními pokyny. (ostatní výuka dále online)

Pro výtvarný obor platí: výuka bude probíhat ve venkovních prostorách nebo ve formě zkrácených hodin v počtu tří žáků. Vyučující se s rodiči spojí s konkrétními pokyny.

Literárně-dramatický obor a přípravná estetická výchova: výuka bude probíhat ve venkovních prostorách nebo ve formě zkrácených hodin v počtu tří žáků. Vyučující se s rodiči spojí s konkrétními pokyny.

Hudební nauka: probíhá do konce měsíce května on-line formou, od června výuka nebude, zde bude prostor pro individuální konzultace, opravy známek.

Orchestr a kapela: výuka bude probíhat ve venkovních prostorách nebo ve formě zkrácených hodin v počtu tří žáků. Vyučující se s rodiči spojí s konkrétními pokyny.

Všechny venkovní aktivity se budou odvíjet od počasí, proto prosím rodiče, aby sledovali mail, whatsapp, sms, kam Vám vyučující posílají zprávy ohledně změn ve výuce.

Nadále platí ochrana úst v prostorách školy. Při výuce nemusí mít zakrytá ústa žáci dechového, pěveckého, tanečního a literárně-dramatického oddělení.

S přáním hezkého dne 

Táňa Dědovská, ředitelka ZUŠ


 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.