Kurzy

6260.jpg

a) Keramika pro dospělé

Kurz bude probíhat ve dvouhodinovém bloku v keramické dílně ZUŠ. Každý účastník si bude moci vlastní výrobky odnést domu. Podoba hodiny se bude odvíjet od složení kurzistů, jejich věku a zájmu. Tvorba keramiky je činnost, která rozvíjí činnost obou mozkových hemisfér zároveň. Působí relaxačně na mysl. Používá se jako prostředek relaxace a prostředek vlastního vyjádření emocí nebo myšlenek. Rozvíjí jemnou motoriku.

Kurzisté si vyzkouší základní techniky přístupu ke keramické hlíně, modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, točení na kruhu, zaformování do forem, lití do forem, dekorování keramiky, engobováním, glazováním různými způsoby, dekorování pomocí skla. Také se seznámí se základy kresby, která se využívá v keramické tvorbě. Během kurzu zde mohou kurzisté realizovat vlastní návrhy.

b) Taneční radovánky pro děti do 4 let

V rámci tohoto kurzu se děti, od cca od dvou let, mohou věnovat pohybové přípravě v herní podobě. Kurz se bude realizovat jedenkrát týdně v rozsahu 60 minut. Děti mohou být v doprovodu rodičů, později i samostatně a děti čtyřleté mohou celý kurz absolvovat bez dohledu rodiče. 

V kurzu se děti budou věnovat rozvíjení pohybových dovedností, koordinaci pohybu, rovnováze, správnému držení těla. Formou hry se naučí komunikovat ve skupině, takže si zdokonalí sociální zralost. Výuka bude probíhat kvalifikovaným lektorem, který nenásilnou formou povede děti ke spolupráci a radosti z pohybu. 

Děti kormě tance, budou také zpívat, tleskat a hrát pohybové hry. Hlavním hudebním základem tohoto kurzu jsou české lidové písničky, jednoduché rytmy, dětské říkanky. 

d) Hudební kurzy pro dospělé

Bez věkového omezení, kurz je 10hodin, nebo 20 hodin a vše je na domluvě s konkrétním vyučujícím.

5724.jpg

Přihláška zde ke stažení

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.