Kontakt

Základní umělecká škola

Husovo náměstí 17
403 17  Chabařovice 

IČO: 445 574 85

email: vedeni@zuschabarovice.cz

ID datové schránky: 8is3zke

bankovní spojení: 0882314369/0800


Vedení školy

Ředitelka:

Bc. Táňa Karešová dipl. um.
tel: 475 205 280
mob: +420 606 375 303
email: reditel@zuschabarovice.cz

Zástupce ředitelky:

Zbyněk Haase
mob: +420 601 500 887
email: zastupce@zuschabarovice.cz

Ekonomka:

Michaela Deimlingová
tel.: 475 205 280
mob.: +420 608 375 303

email: ekonom@zuschabarovice.cz


Pověřenec pro GDPR:

Bc. Marek Korbélyi dipl. um.
tel.: +420 777 006 704


Podatelna
email: podatelna@zuschabarovice.cz


Kontakty na učitele

MgA. Benešová Petra
email: petra.benesova@zuschabarovice.cz

Bc. Čajková Zuzana DiS
email: zuzana.cajkova@zuschabarovice.cz

Deimlingová Michaela
email: ekonom@zuschabarovice.cz

Doubková Lilija
email: lilija.doubkova@zuschabarovice.cz

Mgr. Dyntera Tomáš
email: tomas.dyntera@zuschabarovice.cz

Haase Roman dipl.um.
email: roman.haase@zuschabarovice.cz

Haase Zbyněk
email: zastupce@zuschabarovice.cz

BcA. Hilasová Petra
email: petra.hilasova@zuschabarovice.cz

Jendrísková Kateřina DiS.
email: katerina.jendriskova@zuschabarovice.cz

Mgr. Jiroš František
email: frantisek.jiros@zuschabarovice.cz

Bc. Karešová Táňa dipl.um.
email: reditel@zuschabarovice.cz

Mgr. Kasalová Soňa
email: sona.kasalova@zuschabarovice.cz

Mgr. Kočanova Galina
email: galina.kocanova@zuschabarovice.cz

Mgr. Korbélyi Yuko
email: yuko.korbelyi@zuschabarovice.cz

Krasniqi Donika
email: donika.krasniqi@zuschabarovice.cz

Mgr. Machát Pavel
email: pavel.machat@zuschabarovice.cz

Mrvík Marek DiS.
email: marek.mrvik@zuschabarovice.cz

Novák Aleš
email: ales.novak@zuschabarovice.cz

Mgr. Ostapenko Olena
email: olena.ostapenko@zuschabarovice.cz

Parpel Matěj
email: matej.parpel@zuschabarovice.cz

Staňková Veronika DiS.
email: veronika.stankova@zuschabarovice.cz

Bc. Straněk Jiří
email: jiri.stranek@zuschabarovice.cz

Šidlová Barbora DiS.
email: barbora.sidlova@zuschabarovice.cz

Šporcl Michael DiS.
email: michael.sporcl@zuschabarovice.cz

Tasi Blanka
email: blanka.tasi@zuschabarovice.cz

Trubchak Valeria 
email: valeria.trubchak@zuschabarovice.cz

Vancl Marek DiS. 
email: marek.vancl@zuschabarovice.cz

Zemanová Eva DiS. 
email: eva.zemanova@zuschabarovice.cz

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.