O škole

Historie

V historii školy jsou tři základní mezníky. První mapovaný mezník je po 2. světové válce, kdy 21. března 1946 se začal vyučovat hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor, a to v prostorách školy a okresního soudu. Od roku 1957 se vyučovalo ve staré renesanční radnici.

Druhým mezníkem je 21.září 1979, kdy se škola stěhovala z prostor staré radnice, která potřebovala generální opravu, do nově vybudovaných prostor v budově na Husově náměstí v Chabařovicích, kde sídlíme dodnes.

Třetí mezník mapuje období od roku 1993. V této době se Chabařovice částečně bouraly, aby ustoupily těžbě uhlí. Když došlo k zastavení těžby, škola se začínala pomalu rozrůstat. Zbylo zde jen pár desítek žáků, ke kterým ročně přibývali další a další zájemci - až do dnešních dnů. V těchto letech škola rozvíjela velmi úspěšnou spolupráci s Musikschulle Döbeln v SRN.

Názvy školy se měnily. Nejprve to byla městská hudební škola, dále základní hudební škola, ze které vznikla lidová škola umění. Další změnu přinesl název základní umělecká škola, který měl dát najevo, že se zde vyučuje základům umění pro širokou veřejnost od dětí po dospělé. K názvům ještě přibyly další v roce 1995 jsme byli ZUŠ města Chabařovice, to když jsme se stali právním subjektem. Zatím poslední změna přišla v lednu 2006, kdy se vypustil název město, a tak jsme nyní Základní umělecká škola Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí nad Labem.

I odloučená pracoviště se během let měnila, tak jak to vyžadovala poptávka. Byly ve Velkém a Malém Březně, v Tisé, v Chlumci a v Neštěmicích. V roce 1991, kdy probíhalo bourání Chabařovic z důvodu již zmíněné těžby uhlí, se Neštěmice osamostatnily, a tak zbylo jen odloučené pracoviště v Chlumci. V roce 1995, před ustanovením právním subjektem, jsme otevřeli druhé odloučené pracoviště v Libouchci. Od začátku školního roku 2022/2023 začalo nově fungovat i odloučené pracoviště na ZŠ v Řehlovicích.

V dlouhé historii naší školy se z mnoha žáků stali profesionálové. Působí v různých orchestrech v Severočeské filharmonii Teplice, v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, v Národním divadle v Praze, v Karlínském hudebním divadle v Praze. Dále jsou naši absolventi velmi úspěšní na několika operních scénách v Německu. Řada našich absolventů, po vystudování konzervatoře a VŠ, se k nám vrátila a stala se učiteli.

Základní umělecká škola v Chabařovicích se stala 1.9.1996 právním subjektem. Od 14. Října 2004 jsme členy Asociace ZUŠ ČR.

Současnost

V současné době pracujeme s dětmi od pěti let. Nabízíme vzdělání v uměleckém oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.

Škola disponuje mnoha hudebními nástroji, které žákům půjčujeme. Moderními výukovými metodami děti vtahujeme do výuky a prohlubujeme jejich zájem o vybraný obor. Učitelé, kteří nyní působí na naší škole, jsou většinou aktivními umělci, jsou plně aprobováni a dále se vzdělávají. Pravidelně jsou účastníky seminářů a workshopů. Průběžně doplňujeme vybavení tříd, učební pomůcky, modernizujeme prostředí a to nejen ve třídách, ale snažíme se zpříjemnit odpočinkové zóny školy. Ve školním roce 2018/2019 jsme instalovali relaxační koutek, kde děti i rodiče mohou odpočívat, shlédnout nějaký z našich koncertů, přečíst si knihu. Ti nejmenší vybarvit obrázky. Knihy nám poskytla Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem. Jelikož chceme podporovat intelektuální rozvoj dětí, dohodli jsme s knihovnou, že děti si mohou knihu, která se jim líbí, ponechat a knihovna bude knihy pořád doplňovat.

Výuka na odloučených pracovištích probíhá v místních základních školách.

4.jpg

835.jpg


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Obor

Výuka

platba pololetně

Hudební obor

individuální výuka

1500,- Kč

PHV skupinová výuka

900,- Kč

individuální výuka studujících po maturitě

2400,- Kč

individuální výuka pracujících

6000,- Kč

Sborový zpěv

900,- Kč

Taneční obor

skupinová výuka

900,- Kč

Výtvarný obor

skupinová výuka

900,- Kč


Půjčení hudebního nástroje

platí se celé pololetí najednou

Při vrácení HN dřív, se příslušná částka vrací.

500,- Kč


Úplatné se platí

od 1.8.2028 do 15.9.2022 za 1.pololetí

od 4.1.2023 do 15.2.2023 za 2.pololetí

(lze platit celý školní rok najednou)

Platit lze

v kanceláři školy v Chabařovicích

u třídního učitele

na číslo účtu 0882314369/0800 (s přiřazeným variabilním symbolem)


Žák-yně je přijat-a na celé studijní období

čtyřleté

sedmileté


Z vážných důvodů se lze na konci I. a II. pololetí písemně odhlásit.

Úplatné musí být uhrazeno v termínu a vždy předem, jinak nemůže být poskytnuta výuka.

Táňa Karešová
ředitelka ZUŠ

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.