Výuka začíná 11.května...

Novinky > Výuka začíná 11.května...

Návrat do běžné výuky k 11.5.2020

KAŽDÝ ŽÁK, NAVRACEJÍCÍ SE K PREZENČNÍ VÝUCE, MUSÍ O ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY VYROZUMĚT SVÉHO TŘÍDNÍHO UČITELE (TELEFON, E- MAIL) A POTVRDIT MU, ŽE NEPATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY, NEPRODĚLAL V POSLEDNÍCH 14 DNECH INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ A ŽE JE SROZUMĚN S MIMOŘÁDNÝMI PODMÍNKAMI ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY. V DEN VÝUKY PŘINESE FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, PODEPSANÝ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. 

Formulář ke stažení ZDE : 

Dále je každý žák povinen do školy přinést přezůvky a přezouvat se, nosit roušku a mít u sebe sáček, do kterého použitou roušku odloží.

Dokumenty ke znovuotevření ZUŠ 11.5.2020 : 

1810.jpg

1811.jpg

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.