Obor výtvarný

Výtvarný obor je nedílnou součástí naší školy již řadu let. Během let se v pozici vyučujících vystřídalo mnoho výtvarníků. V posledních několika letech vedly výtvarný obor dvě učitelky. Mgr. Alena Kahounová působila v hlavní budově ZUŠ v Chabařovicích a Mgr. Zděnka Lesková vedla obě odloučená pracovišti v Chlumci a Libouchci. Od školního roku 2019/2020 je jediným vyučujícím paní učitelka BcA. Petra Hilasová.

Ve výtvarném oboru se děti věnují nejrůznějším technikám a tématům. Snažíme se v nich rozvíjet výtvarnou fantazii, umění vyjádřit své pocity kresbou. Dále se děti mohou věnovat keramice. Nově i počítačové grafice a fotografii s pomocí iPadů. Tento obor se na škole teprve rozvíjí a je určen pro děti od čtvrtého ročníku. Naši žáci každoročně vystavují svá díla na různých výstavách, v muzeu města Ústí nad Labem a společně se zapojují do projektů, které jsou rok od roku jiné nebo nové. Například Památník Terezín, výtvarné soutěže memoriálu Hany Greenfieldové,  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice a jiné.


Vyučující:

2878.jpg

BcA. Hilasová Petra (vedoucí oddělení)

výtvarný obor

Osm let jsem navštěvovala Základní uměleckou školu v Mostě, odkud pocházím.Učila mě vynikající profesorka, která mě inspirovala a připravila do dalších let v uměleckém oboru.

Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a v roce 2016 jsem úspěšně zakončila bakalářské studium na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor Design keramiky a porcelánu.

Absolvovala jsem také roční kurz Studium pedagogiky a psychologie při NIDV v Ústí n/L.

V září 2019 jsem začala učit v ZUŠ Chabařovice.

Mým cílem je probudit ve svých žácích nadšení a chuť tvořit. Tvoření je proces,

ve kterém se mohou seberealizovat a odpočívat zároveň, získávat zkušenosti a zajímavé zážitky, objevovat sami sebe, najít kamarády a zejména smysluplně využívat volný čas.

Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.
Albert Einstein

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.