Obor literárně-dramatický

Literárně dramatický obor : nabízí žákům seznámení s prací herce, režiséra, spisovatele (scénáristy) i dramaturga. Kromě učení se zcela novým dovednostem se zde bude také rozvíjet potenciál a osobnost dítěte a to formou dramatické hry, která podporuje kreativitu a dává tak žákovi možnost sebevyjádření.  Žáci se seznámí s novými lidmi a naučí se s nimi komunikovat a pracovat a to nejen na jevišti. Naučí se správně dýchat, artikulovat, pohybovat se a budeme pracovat i na odbourávání trémy. Samozřejmostí je nazkoušení krátké divadelní hry, kterou budou na konci školního roku žáci připraveni zahrát na závěrečném vystoupení.

Přípravné estetické studium : je určeno pro žáky ve věku 5-7 let, kteří se ještě nerozhodli, který z uměleckých oborů upřednostní (v hudebním oboru bez studijního zaměření). Žáci navštěvují všechny přípravné ročníky oborů - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický, kde pod odborným vedením získávají kladný vztah k jednotlivým uměleckým oborům. Na základě svých preferencí na konci školního roku vybírá své studijní zaměření. Cílem je namotivovat děti k dalšímu rozvíjení dovedností a schopností ve všech uměleckých oborech. Činnosti instrumentální, pěvecké, rytmické, poslechové, pohybové, výtvarné hravou formou rozvíjí harmonický vývoj osobnosti.

Vyučující:

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.