Smyčcové oddělení

Obor hudební > Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení má na naší škole dlouholetou tradici. V současné době vyučuje hru na housle a na violu Mgr. Soňa Kasalová, hru na violoncello Marek Vancl DiS.

Škola má připravené k zapůjčení žákovské nástroje od 1/8, tedy pro žáky od předškolního věku, až po nástroje celé.

Kromě výuky sólové hry klademe důraz na zapojování žáků do komorních uskupení různých obsazení a souborové hry. Žáci získávají první zkušenosti při hře v duetech s učitelem, později se spolužáky.

Pravidelně se zapojují do soutěží MŠMT a dalších akcí, např. společného projektu žáků ZUŠ a členů České filharmonie v Praze, Mládí s filharmoniky v Teplicích apod.

Absolventi smyčcového oddělení ZUŠ Chabařovice jsou platnými členy různých komorních orchestrů a dalších hudebních uskupení.

Také připravujeme žáky na talentové zkoušky na střední a vysoké školy.


Vyučující: 

629.jpg Mgr. Soňa Kasalová (vedoucí oddělení)
housle,viola, HN


Za doby studií na gymnáziu jsem opakovaně absolvovala smyčcové interpretační kursy Il solle e violino v Třebíči, kde mi učarovala viola. Po absolutoriu dvou cyklů hry na housle na ZUŠ, jsem pokračovala ve studiu na Konzervatoři v Teplicích - obor Hra na violu a na Univerzitě J. E. Purkyně - Učitelské studium HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ.

V ZUŠ Chabařovice vyučuji hru na housle, hru na violu, souborovou a komorní hru a hudební nauky. Vyhledávám a pravidelně se účastním seminářů, které pomáhají sledovat současné trendy ve výuce a zapojovat nové prvky do vlastní práce s žáky.

V posledních letech připravuji zábavné workshopy na soutěžní přehlídce Teplické flautohry.

Starší žáky dle jejich preferencí přivádím do dalších hudebních těles a uskupení, např. do Bendova komorního orchestru, The Boom - The Beatles revival band & orchestra.

Ve volném čase se věnuji komorní hře jako violistka, např. Lake Lugano Chamber Music Festival, Švýcarsko (2018). Na mezinárodních kursech komorní hudby a festivalu Ameropa (2008 - 2016), kde spolupracuji s hudebníky od nejmladších účastníků po profesory AMU a dalšími profesionálními hráči. V letech 2013 2016 jsem se účastnila mezinárodní letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga. Od roku 1992 jsem členkou Bendova komorního orchestru, od roku 2009 pravidelně vypomáhám v Rumburském komorním orchestru. 

630.jpg Marek Vancl Dipl.um., DiS.
violoncello, zobcová flétna


Narodil jsem se v Pardubicích, kde jsem také vystudoval Konzervatoř. Obor violoncello u prof. Josefa Krečmera. Během studií jsem pravidelně účinkoval v mezinárodním studentském orchestrem Junge Europera Orchestra.

Od roku 1999 působím v Severočeské filharmonii Teplice jako člen orchestru, hra na violoncello. Současně vyučuji v ZUŠ Chabařovice hru na violoncello a zobcovou flétnu. Kterou jsem vystudoval na Konzervatoři v Teplicích.

V současné době se také věnuje hře na violu da gamba.

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.