Pěvecké oddělení

Obor hudební > Pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení je součástí ZUŠ Chabařovice od jejího vzniku.

V letech 1997 2006 vyučovala sólový zpěv paní Jana Scholzeová. Dokladem její úspěšné pedagogické činnosti je řada žáků na profesionální pěvecké dráze v ČR (ND Praha, HD Karlín, SD Ústí nad Labem) i v zahraničí.

Od září 2007 vedla pěvecké oddělení Eva Boháčková dipl.um., sopranistka SDÚL, která v současné době vyučuje populární zpěv na teplické konzervatoři. V krátké době vytvořila pěveckou třídu od malých žáků po dospělé.

Od školního roku 2015/2016 vyučují zpěv na naší škole Bc. Sara Takieddinová dipl.um. a Mgr. Pavel Machát. Podle požadavků studentů rozšiřují předmět sólový zpěv o jeho populární část a pokračují v práci svých předchůdců. Pěvecké oddělení se pravidelně účastní interních koncertů, akcích pořádaných školou i městem Chabařovice, jako je tradiční rozsvícení vánočního stromku, vánoční a velikonoční jarmark. Do budoucna, by jsme chtěli založit pěvecký sbor. Sólový zpěv se bude prezentovat v nově vzniklém orchestru Chabakus, pod vedením pana učitele Jiřího Straňka.


Vyučující:

628.jpg Mgr. Pavel Machát
zpěv, saxofon


Vystudoval jsem Gymnázium Ústí nad Labem a poté obor Hudební výchova sólový zpěv na PF UJEP v Ústí nad Labem. Zpívat mě učila paní Mgr. Květa Koníčková Jonášová, významná operní pěvkyně, která výrazně ovlivnila můj profesní život.

Od roku 1998 jsem členem operního souboru SDÚL, kde jsem během svého působení nastudoval řadu rolí operního, operetního i muzikálového repertoáru. V této instituci působím dosud a také externě spolupracuji s ND Praha.

20 let jsem zpíval a hrál na saxofon v taneční kapele Gradus. Kromě muzikantské školy to byla rovněž velká škola života.

Jsem členem komorního pěveckého sdružení Romance.

Realizuji řadu koncertních vystoupení mnoha žánrů s různými umělci i seskupeními. 

627.jpg Bc. Sára Takieddinová (vedoucí oddělení)
zpěv, trubka


Pocházím z Karlových Varů. V tomtéž městě jsem navštěvovala ZŠ Šmeralova s rozšířenou hudební výukou, kde jsem nabyla prvotní znalosti důležité pro další rozvoj. V průběhu školních let jsem studovala zpěv, hru na klavír, flétnu a trubku. Úspěšně jsem se zapojovala do hudebních souborů, kapel (jako např. Big Band Gringos, Trio Trubačů, Karlovarský pěvecký sbor Jiřího Štrunce aj.) a soutěží (např. Karlovarský skřivánek, Karlovarský hlas, Česko zpívá, Karlovarská růžička, Concertino Praga aj.).

Ve svém studiu jsem pokračovala na Konzervatoři v Teplicích a to v oborech trubka a POP zpěv. Během těchto let jsem obohatila své zkušenosti o úpravy a aranže skladeb, herecké i jevištní vystupování, a deklamaci. Zapojila jsem se i do větších hudebních těles (jako např. Severočeská filharmonie Teplice, Severočeské divadlo opery a baletu aj.). Úzce jsem spolupracovala s katedrou výchov umění PF UJEP se kterou jsme reprezentovali českou tvorbu i v zahraničí (např. Lucca, Florencie, Verona, Vídeň, Pasov aj.). Navázala jsem tak na vysokoškolské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kdy jsem současně zahájila i svou pedagogickou praxi na ZUŠ Chabařovice, která nadále trvá. Fakultu jsem dokončila s titulem Bc.

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.

 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím