Obor literárně-dramatický

Literárně dramatický obor : nabízí žákům seznámení s prací herce, režiséra, spisovatele (scénáristy) i dramaturga. Kromě učení se zcela novým dovednostem se zde bude také rozvíjet potenciál a osobnost dítěte a to formou dramatické hry, která podporuje kreativitu a dává tak žákovi možnost sebevyjádření.  Žáci se seznámí s novými lidmi a naučí se s nimi komunikovat a pracovat a to nejen na jevišti. Naučí se správně dýchat, artikulovat, pohybovat se a budeme pracovat i na odbourávání trémy. Samozřejmostí je nazkoušení krátké divadelní hry, kterou budou na konci školního roku žáci připraveni zahrát na závěrečném vystoupení.

Přípravné estetické studium : je určeno pro žáky ve věku 5-7 let, kteří se ještě nerozhodli, který z uměleckých oborů upřednostní (v hudebním oboru bez studijního zaměření). Žáci navštěvují všechny přípravné ročníky oborů - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický, kde pod odborným vedením získávají kladný vztah k jednotlivým uměleckým oborům. Na základě svých preferencí na konci školního roku vybírá své studijní zaměření. Cílem je namotivovat děti k dalšímu rozvíjení dovedností a schopností ve všech uměleckých oborech. Činnosti instrumentální, pěvecké, rytmické, poslechové, pohybové, výtvarné hravou formou rozvíjí harmonický vývoj osobnosti.

Vyučující:

1079.jpg Müllerová Dzurjová Tereza (vedoucí oddělení)
Literárně-dramatický obor, PES

Po dokončení obchodní akademie v oboru ekonomické lyceum jsem zahájila studia v oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru na UJEP. Jsem herečkou v souboru Mladá scéna Ústí nad Labem, kde jsem dva roky vedla dětský dramatický kroužek tzv.: "přípravku před nástupem do souboru". Ráda se věnuji i vlastní tvorbě činoherních děl. Psaní mě baví a ráda v něm podporuji i ostatní. Velmi ráda navštěvuji divadelní představení skoro všech žánrů, mou doménou jsou samozřejmě činoherní představení. 

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.