O škole

Základní umělecká škola v Chabařovicích sídlí na Husově náměstí č.17. Zřizovatelem je Městský úřad Chabařovice, ZUŠ je příspěvková organizace s právním subjektem. V ZUŠ Chabařovice nabízíme obor hudební, taneční a výtvarný.

Máme dvě pobočky:

- v Chlumci v budově ZŠ, Muchova ul.228 - obor hudební, výtvarný a taneční.
- v Libouchci v budově ZŠ, Libouchec 157 - obor hudební, výtvarný a taneční.

Co škola nabízí žákům

Nabízíme výuku v oboru hudebním,  výtvarném a  tanečním.  Přijímáme žáky od 5 let do přípravných ročníků. Studium  I. stupně je určeno žákům ve věku cca 7–14 let, II.stupeň navštěvují žáci 15–19 let. Studium pro dospělé navštěvují  žáci cca od 19 let. Jednak studenti VŠ a dále dospělí pracující. K přijetí lze dohodnout i žáky mladší.

Výuka probíhá podle platných učebních plánů a osnov MŠMT ČR. Každý vyučující v oboru hudebním, tanečním a výtvarném  z nich vychází a doplňuje je o nové poznatky a novou hudební literaturu a vypracovává individuelní nebo skupinový učební plán přímo pro daného žáka či skupinu. Během studia se všichni žáci mají možnost  každoročně  představit veřejnosti na vystoupeních a akcích školy.

Kromě získání znalostí a dovedností ve zvoleném oboru také připravujeme žáky ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením - hudebním, výtvarném i tanečním.

Půjčování hudebních nástrojů

Škola  zapůjčuje svým žákům hudební nástroje - dechové, smyčcové, strunné a bicí.

Akce ZUŠ - stálé

ZUŠ dělá ročně několik desítek koncertů a akcí na kterých se mají možnost představit všichni žáci školy na veřejnosti. Hudební oddělení má řadu akcí. Všichni žáci se představí na třídních přehrávkách, dále si nastudované skladby zahrají na Interních koncertech. V době vánoc je mnoho různých vystoupení - nasvícení vánočního stromku na náměstí, velké Vánoční koncerty v sále ZUŠ a v Kulturních domech. Na jaře jsou Absolventské koncerty, kde se představí absolventi I. a II. stupně ZUŠ z oborů hudebního a tanečního. Pravidelně děláme koncerty pro žáky MŠ, ZŠ, ZŠP v našem místě působení - v Chabařovicích, v Chlumci a v Libouchci. Žáci výtvarného oddělení při této příležitosti mají výstavu svých prací.  Řada koncertů vzniká na přání během školního roku. V červnu jsou velké Závěrečné koncerty na všech třech místech našeho působení. Taneční oddělení se zapojuje do školních akcí a tanečních přehlídek. Všechny obory se společně zapojují do soutěží vypsaných pro žáky ZUŠ MŠMT ČR. Zde dosahujeme velmi dobrých výsledků. Pravidelně máme oceněné žáky primátorem města Ústí n.L. za výsledky v soutěžích, přijetí na uměleckou školu či jiné mimořádné aktivity. Na Konzervatoři v Teplicích studuje řada našich žáků. Školu navštěvují i žáci, kteří se připravují nebo již studují PF UJEP Ústí n.L.

V budovách ZUŠ Chabařovice, Chlumec i Libouchce dělá výtvarný obor výzdobu z prací žáků. Jedná se jednak o stálou výzdobu jak obrazů, tak keramiky či jiné výtvarné práce. Z dílny výtvarného oboru každoročně vychází vánoční gratulace, diplomy pro soutěž ZUŠ, Pamětní listy pro absolventy školy, příležitostně i kalendáře, školní almanach, malé dárky pro potřeby školy atp.

Zápis do oboru hudebního, tanečního a výtvarného pro ZUŠ Chabařovice a pobočky v Chlumci a Libouchci probíhá pravidelně v červnu a září. Další informace o přijetí si lze domluvit s ředitelkou školy osobně.  Koncerty pro MŠ a ZŠ jsou 2x ročně - na vánoce a koncem školního roku, kdy zároveň slouží jako pozvánka k Zápisu do ZUŠ.

Zápis uveřejňujeme v místním tisku (Chabařovické, Chlumecké a Libouchecké noviny). Dále v Ústeckých přehledech a na stránkách Městského úřadu v kabelové televizi. Rozesíláme letáky a zveme zájemce místním rozhlasem.

4.jpg 5.jpg

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím