Kurzy

Přihláška ZDE : 

3877.jpg

a) Keramika pro dospělé

Kurz bude probíhat ve dvouhodinovém bloku v keramické dílně ZUŠ. Každý účastník si bude moci vlastní výrobky odnést domu. Podoba hodiny se bude odvíjet od složení kurzistů, jejich věku a zájmu. Tvorba keramiky je činnost, která rozvíjí činnost obou mozkových hemisfér zároveň. Působí relaxačně na mysl. Používá se jako prostředek relaxace a prostředek vlastního vyjádření emocí nebo myšlenek. Rozvíjí jemnou motoriku.

Kurzisté si vyzkouší základní techniky přístupu ke keramické hlíně, modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, točení na kruhu, zaformování do forem, lití do forem, dekorování keramiky, engobováním, glazováním různými způsoby, dekorování pomocí skla. Také se seznámí se základy kresby, která se využívá v keramické tvorbě. Během kurzu zde mohou kurzisté realizovat vlastní návrhy.

b) Taneční kurzy pro dospělé

Taneční kurzy budou dle zájmu probíhat v Chabařovicích i v Chlumci.

Náplní kurzu bude rozhýbat celý pohybový aparát formou cvičení na základě klasického a moderního tance propojením obou těchto tanečních stylů. Kurz bude probíhat pod vedením zkušených tanečních lektorů a pedagogů ZUŠ Chabařovice. Rozsah kurzu je stanoven na 60 minut týdně. 

Budeme se učit techniky M. Graham, Limona a Hortonna, jazz ballet a kondičí balet. Všechny tyto techniky vedou ke zpevnění pohybového aparátu, učí správnému držení těla, k posilování hloubkových svalů, rozsahu kyčelních a jiných kloubů. V druhé polovině kurzu se kurzisté budou učit společnou choreografii, aby i oni nahlédli do zákulisí umělecké tvorby. V kurzu nepůjde o plně aerobní cvičení, proto je kurz vhodný i pro osoby starší a nesportovce.

c) Taneční radovánky pro děti do 4 let

V rámci tohoto kurzu se děti, od cca od dvou let, mohou věnovat pohybové přípravě v herní podobě. Kurz se bude realizovat jedenkrát týdně v rozsahu 60 minut. Děti mohou být v doprovodu rodičů, později i samostatně a děti čtyřleté mohou celý kurz absolvovat bez dohledu rodiče. 

V kurzu se děti budou věnovat rozvíjení pohybových dovedností, koordinaci pohybu, rovnováze, správnému držení těla. Formou hry se naučí komunikovat ve skupině, takže si zdokonalí sociální zralost. Výuka bude probíhat kvalifikovaným lektorem, který nenásilnou formou povede děti ke spolupráci a radosti z pohybu. 

Děti kormě tance, budou také zpívat, tleskat a hrát pohybové hry. Hlavním hudebním základem tohoto kurzu jsou české lidové písničky, jednoduché rytmy, dětské říkanky. 

d) Cvičení pro zdraví

Nabízíme kondiční cvičení pro dospělé, kteří mají zájem o svůj vzhled a zdraví. Kurz nabízí cviky vhodné k udržení fyzické kondice, protáhnutí pohybového aparátu, posilování svalstva, správné držení těla a zad. Cvičit se bude na balančních míčich, posilování s gumou, paličkami  a mini ball.

e) Filmová a multimediální tvorba

Tento kurz jako jediný bude otevřen pro všechny věkové kategorie. Bude probíhat jedenkrát týdně ve dvouhodinovém bloku. K práci budou kurzisté využívat školní iPady (nebo vlastní, pokud je mají).

Kurz se zaměřuje na autorskou tvorbu pomocí pohyblivého obrázku, autorské tvoření hudební předlohy, použití textu na pohyblivý i stálý obraz. Na tvorbu videoklipů s vlastním hudebním doprovodem. Zájemci se naučí, jak za sebou skládat jednotlivé záběry a jak vytvořit video obsahově zajímavé, jak používat jednoduché filmové triky, vkládat fotografie, točit videa a jejich sestříh dle potřeby. Na konci kurzu budou účastníci ovládat programy, jako jsou: Procreat, GarageBand, ArtRage, Artdesk Graphic, Pixelmator.

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.