Klavírní oddělení

Obor hudební > Klavírní oddělení

Je jedno z nejstarších, největších, ale také nejoblíbenějších oddělení v historii školy. Mezi nejdéle působící pedagogy patří Jiřina Deimlingová a Galina Kočanova. Pedagogický sbor se v posledních letech rozrostl o nové členy Veroniku Staňkovou a Olenu Ostapenko.

Již tradičně pořádáme klavírní koncerty na zámku v Trmicích a Komorní koncert v sále v ZUŠ Chabařovice, kde žáci i učitelé hrají čtyřručně, šestiručně i osmiručně. Náš pedagogický tým se snaží nacházet zajímavou moderní literaturu, aby žáky hudba zaujala a měli radost a zájem o hru. Pro zpestření pořádáme také tématické koncerty. Hodně žáků absolvuje oba cykly klavírní hry a někteří pokračují i v hudebním vzdělání na PF v Ústí nad Labem a konzervatoři.

Součástí klavírního oddělení je i hra na elektronické klávesové nástoje (EKN). Žáci se zúčastňují soutěží MŠMT a jiných soutěžních i nesoutěžních festivalů. Také se zapojují do školního orchestru.


Vyučující: 

645.jpg Mgr. Galina Kočanova (vedoucí oddělení)
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN) 


Pocházím z Ruska. Tam jsem vystudovala konzervatoř ve městě Brjansk v oboru klavír a hudební vědy. Pokračovala jsem ve studiu na vysoké škole v Saratovské Akademii múzických umění. 

V roce 1993 jsem přijela do Čech. V letech 1993 - 1998 jsem působila jsem na vojenské konzervatoři v Roudnice nad Labem jako korepetitorka a učitelka klavíru. Zároveň v roce 1995 jsem nastoupila jako učitelka klavíru a korepetitorka do ZUŠ Chabarovice, kde působím doteď. 

Někteří z mých žáků pokračovali v hudebním vzdělání na Pedagogické fakultě UJEP,konzervatoři v Teplicich. Hodně věnují klavírnímu ansámblu ( čtyřruční, osmirucni hra),korepeticim. Rozšířila jsem výuku o obor hry na keyboard. 

620.jpg Mgr. Olena Ostapenko
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Narodila jsem se v Doněcku na Ukrajině

1976-1980 jsem studovala na konzervatoři, oddělení dirigování ve třidě prof. N. Okuško. 
1980-1984 jsem studovala na Vysoké pedagogické škole Zaporožije (hudební oddělení) ve třídě prof.L.Skoričenko
1984 jsem ukončila studium na VŠ a konzervatoři s vyznamením. 
1984-2000 jsem působila jako učitelka hudby ZŠ, sbormistr a vědoucí sborového a sólového oddělení a také jako učitelka klavíru ZUŠ v Zaporožije. 
1998 jsem získala první cenu nejlepšího dirigenta v regionu. Za 10 let práce v ZUŠ jsem tuto cenu obdržela každým rokem.
1998 jsme s žáky získali Grand Prix nejlepšího dětského sboru v regionu, v roce1997 jsme účinkovali na koncertu Zaporožské filarmonie G.Pergolesi "Stabat Mater". 
Od roku 2015 pracují v ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem jako učitelka klavíru a korepetitor. 

Od roku 2017 působím jako učitelka klavíru a EKN také na ZUŠ Chabařovice.

621.jpg Jiřina Deimlingová
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Po absolvování Konzervatoře v Teplicích jsem studovala 3 roky na PF UK Praha.

Kromě výuky v ZUŠ jsem 10 let působila jako externí pedagog na PF UJEP Ústí nad Labem.

V letech 1993 - 2018 jsem byla ředitelkou ZUŠ Chabařovice. Za doby mého ředitelování se škola rozrostla z několika desítek žáků na dnešních cca 450. Rozrostly se i prostory školy a kromě stávající pobočky v Chlumci vznikla další - v Libouchci. Přes dvě desítky let jsem hrála při svatebních obřadech. Jsem členkou Církvické kulturní společnosti.

Pravidelně navštěvuji další vzdělávání související s mou profesí.

622.jpg Veronika Staňková DiS.
 klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Základní hudební vzdělání jsem získala v ZUŠ Slavičín pod vedením uč. Věry Hájkové.

V letech 1999-2005 jsem studovala na konzervatoři v Brně, ve třídě prof. Renaty Bialasové.

V letech 2006-2010 jsem vyučovala hru na klavír na ZUŠ v Písku, kde jsem působila také jako korepetitorka všech hudebních nástrojů i pěveckých sborů. Moje osobní cesty vedly do Ústí nad Labem a tak jsem v roce 2014 začala pracovat v ZUŠ Chabařovice, jako učitelka hry na klavír a elektronické klávesové nástroje, a také jako korepetitorka.

Své znalosti si prohlubuji navštěvováním pedagogických seminářů i seminářů týkajících se korepetic. 

2620.jpg Donika Rosenkrancová
klavír


Začínala jsem v ZUŠ v Děčíně u paní učitelky Horákové. V roce 2013 jsem se přestěhovala do Teplic, kde jsem začala chodit k paní učitelce Tölgové. Po nástupu na konzervatoř jsem přestoupila k panu profesoru Fričovi, u kterého nyní v pátém ročníku stále studuji. Pod vedením mých učitelů jsem byla úspěšná na mnoha soutěžích. Své zkušenosti prohlubuji mimo účastněním se soutěží rovněž i masterclassy významných českých klavíristů a pedagogů, jako například prof. Ivana Klánského či Milana Langera.
 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.