Klavírní oddělení

Obor hudební > Klavírní oddělení

Je jedno z nejstarších, největších, ale také nejoblíbenějších oddělení v historii školy. Mezi nejdéle působící pedagogy patří Jiřina Deimlingová a Galina Kočanova. Pedagogický sbor se v posledních letech rozrostl o nové členy Veroniku Staňkovou a Olenu Ostapenko.

Již tradičně pořádáme klavírní koncerty na zámku v Trmicích a Komorní koncert v sále v ZUŠ Chabařovice, kde žáci i učitelé hrají čtyřručně, šestiručně i osmiručně. Náš pedagogický tým se snaží nacházet zajímavou moderní literaturu, aby žáky hudba zaujala a měli radost a zájem o hru. Pro zpestření pořádáme také tématické koncerty. Hodně žáků absolvuje oba cykly klavírní hry a někteří pokračují i v hudebním vzdělání na PF v Ústí nad Labem a konzervatoři.

Součástí klavírního oddělení je i hra na elektronické klávesové nástoje (EKN). Žáci se zúčastňují soutěží MŠMT a jiných soutěžních i nesoutěžních festivalů. Také se zapojují do školního orchestru.


Vyučující: 

645.jpg

Mgr. Galina Kočanová(vedoucí oddělení)
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Pocházím z Ruska. Tam jsem vystudovala konzervatoř ve městě Brjansk v oboru klavír a hudební vědy. Pokračovala jsem ve studiu na vysoké škole v Saratovské Akademii múzických umění.

V roce 1993 jsem přijela do Čech. V letech 1993 - 1998 jsem působila jsem na vojenské konzervatoři v Roudnice nad Labem jako korepetitorka a učitelka klavíru. Zároveň v roce 1995 jsem nastoupila jako učitelka klavíru a korepetitorka do ZUŠ Chabarovice, kde působím doteď.

Někteří z mých žáků pokračovali v hudebním vzdělání na Pedagogické fakultě UJEP,konzervatoři v Teplicich. Hodně věnují klavírnímu ansámblu ( čtyřruční, osmirucni hra),korepeticim. Rozšířila jsem výuku o obor hry na keyboard.


620.jpg

Mgr. OlenaOstapenko
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Narodila jsem se v Doněcku na Ukrajině

1976-1980 jsem studovala na konzervatoři, oddělení dirigování ve třidě prof. N. Okuško.
1980-1984 jsem studovala na Vysoké pedagogické škole Zaporožije (hudební oddělení) ve třídě prof.L.Skoričenko.
1984 jsem ukončila studium na VŠ a konzervatoři s vyznamením.
1984-2000 jsem působila jako učitelka hudby ZŠ, sbormistr a vědoucí sborového a sólového oddělení a také jako učitelka klavíru ZUŠ v Zaporožije.
1998 jsem získala první cenu nejlepšího dirigenta v regionu. Za 10 let práce v ZUŠ jsem tuto cenu obdržela každým rokem.
1998 jsme s žáky získali Grand Prix nejlepšího dětského sboru v regionu, v roce1997 jsme účinkovali na koncertu Zaporožské filarmonie G.Pergolesi "Stabat Mater".
Od roku 2015 pracují v ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem jako učitelka klavíru a korepetitor.

Od roku 2017 působím jako učitelka klavíru a EKN také na ZUŠ Chabařovice.


621.jpg

Jiřina Deimlingová
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Po absolvování Konzervatoře v Teplicích jsem studovala 3 roky na PF UK Praha.

Kromě výuky v ZUŠ jsem 10 let působila jako externí pedagog na PF UJEP Ústí nad Labem.

V letech 1993 - 2018 jsem byla ředitelkou ZUŠ Chabařovice. Za doby mého ředitelování se škola rozrostla z několika desítek žáků na dnešních cca 450. Rozrostly se i prostory školy a kromě stávající pobočky v Chlumci vznikla další - v Libouchci. Přes dvě desítky let jsem hrála při svatebních obřadech. Jsem členkou Církvické kulturní společnosti.

Pravidelně navštěvuji další vzdělávání související s mou profesí.


622.jpg

Veronika Staňková DiS.
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN), korepetice


Základní hudební vzdělání jsem získala v ZUŠ Slavičín pod vedením uč. Věry Hájkové.

V letech 1999-2005 jsem studovala na konzervatoři v Brně, ve třídě prof. Renaty Bialasové.

V letech 2006-2010 jsem vyučovala hru na klavír na ZUŠ v Písku, kde jsem působila také jako korepetitorka všech hudebních nástrojů i pěveckých sborů. Moje osobní cesty vedly do Ústí nad Labem a tak jsem v roce 2014 začala pracovat v ZUŠ Chabařovice, jako učitelka hry na klavír a elektronické klávesové nástroje, a také jako korepetitorka.

Své znalosti si prohlubuji navštěvováním pedagogických seminářů i seminářů týkajících se korepetic.


2620.jpg

Donika Krasniqi
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN)


Začínala jsem v ZUŠ v Děčíně u paní učitelky Horákové. V roce 2013 jsem se přestěhovala do Teplic, kde jsem začala chodit k paní učitelce Tölgové. Po nástupu na konzervatoř jsem přestoupila k panu profesoru Fričovi, u kterého nyní v pátém ročníku stále studuji. Pod vedením mých učitelů jsem byla úspěšná na mnoha soutěžích. Své zkušenosti prohlubuji mimo účastněním se soutěží rovněž i masterclassy významných českých klavíristů a pedagogů, jako například prof. Ivana Klánského či Milana Langera.


4003.jpg

Aleš Novák
klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN), hudební nauka


Moje první seznámení s klavírem proběhlo zde na ZUŠ v Chabařovicích, kterou jsem absolvoval pod vedením Mgr. Galiny Kočanové, současné vedoucí klavírního oddělení. Následně jsem se vydal nejprve studovat Gymnázium v Jateční ulici a poté má cesta vedla na Konzervatoř v Teplicích, kde v současnosti navštěvuji 5. ročník ve třídě doc. Romana Friče. Doposud jsem vyučoval hru na klavír soukromě a na ZUŠ Husova. Od roku 2022 jsem nastoupil do Chabařovic. Týž rok jsem prošel konkurzem a provedl jsem 3. větu Griegova klavírního koncertu se Severočeskou filharmonií. Pravidelně se účastním akreditovaných seminářů zaměřených na metodiku výuky klavíru a interpretaci skladeb s předními českými pedagogy (prof. I. Klánský, doc. M. Kasík, prof. F. Malý).

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.