Dokumenty

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA :

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k162  

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA : 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3

ROZVRH HODIN:

ŠVP :

zde : http://www.zuschabarovice.cz/Instance/zuschaba/Prilohy/2872-612783a802bd3.pdf

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY :

rozvrh hodin Hudební nauky

ŠKOLNÍ ŘÁD :

zde : školní řád


Po vyplnění a odeslání formuláře budete zaneseni v naší centrální databázi.

Pozor: Stávající žáci novou přihlášku NEVYPLŇUJÍ.

Údaje vyplňte správně a pečlivě, následně Vás budeme kontaktovat e-mailem s informací o přijetí ke studiu.
Samotné vyplnění on-line přihlášky neznamená automaticky přijetí ke vzdělávání.

Pokud potřebujete konzultaci, nebo podrobnější informace, tak nás kontaktujte : tel: 606375303, 601500887,  email : reditel@zuschabarovice.czzastupce@zuschabarovice.cz


Informace o úplatě za vzdělání :

Obor

Výuka

platba pololetně

Hudební obor

individuální výuka 

1500,- Kč

PHV skupinová výuka   

900,- Kč

individuální výuka studujících po maturitě 

2400,- Kč

individuální výuka pracujících  

6000,- Kč

Sborový zpěv

900,- Kč

Taneční obor

skupinová výuka

900,- Kč

Výtvarný obor

skupinová výuka

900,- Kč


Půjčení hudebního nástroje

platí se celé pololetí najednou

Při vrácení HN dřív, se příslušná částka vrací.

500,- Kč


Úplatné se platí

od 1.8. do 15.9. za 1.pololetí

od 4.1. do 15.2.  za 2.pololetí

(lze platit celý školní rok najednou)

Platit lze

v kanceláři školy v Chabařovicích

u třídního učitele

na číslo účtu 0882314369/0800 (s přiřazeným variabilním symbolem)


Žák-yně je přijat-a na celé studijní období

čtyřleté 

sedmileté


Z vážných důvodů se lze na konci I. a II. pololetí písemně odhlásit. 

Úplatné musí být uhrazeno v termínu a vždy předem, jinak nemůže být poskytnuta výuka.

Táňa Karešová
ředitelka ZUŠ

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.