Dechové oddělení

Obor hudební > Dechové oddělení

Dechové oddělení je nedílnou součástí naší školy po celou dobu její existence a historie jeho činnosti je velmi dlouhá a poměrně bohatá. V současné době nabízíme výuku hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon a trubku. Všichni pedagogové jsou plně aprobovaní a aktivní hudebníci, kteří sledují současné trendy ve výuce hry na nástroj a mohou tak žákům poskytnout co možná nejkvalitnější výuku. Naši žáci se pravidelně účastní školních i mimoškolních koncertů a samozřejmostí je též reprezentace na soutěžích, kde získávají nejen další koncertní zkušenosti, ale také vysoká ocenění.

Velký důraz dáváme také na hru komorní, tj. hru v souborech, která je důležitou součástí studia nástroje. Společné hraní přináší začínajícím muzikantům mnoho pozitivního. Žáci zde získávají větší hráčskou praxi a samostatnost a navíc mezi spoluhráči často najdou nové přátele.

V současné době na naší škole působí jako vyučující MgA. Petra Benešová (příčná flétna, zobcová flétna), Bc. Zuzana Čajková, DiS. (klarinet, saxofon, zobcová flétna), Bc. Sara Takieddinová, DiS. (trubka), Marek Vancl, DiS. (zobcová flétna) a Eva Zemanová, DiS. (zobcová flétna, příčná flétna).


Vyučující:

623.jpg

Eva Zemanová Dis. (vedoucí oddělení)

flétna

Narodila jsem se v České Lípě, kde jsem také získala základy hudebního vzdělání. Poté, co jsem vystudovala gymnázium, byla jsem přijata na konzervatoř v Teplicích. Zde jsem absolvovala obor hra na příčnou flétnu a o několik let později připojila i flétnu zobcovou. Během studia i po něm jsem se zúčastnila mnoha kurzů, seminářů a masterclass s renomovanými flétnisty (jako např. A. Solomon, P. Zejfart, K. de Witt, W. van Hauwe, J. Ostrý a další) nebo soubory (i Flautisti či Flanders Recorder Quartet).

Svou pedagogickou praxi jsem zahájila v roce 1994 na ZUŠ v České Lípě, kde jsem nasbírala první zkušenosti. V té době jsem se stala spoluautorkou hudebních projektů pro děti (např. Putování za houslovým klíčem, Hudebně výtvarná dílna, ZUŠberk a další). Tyto projekty a celá řada podobně zaměřených aktivit pro děti nasměrovaly můj další profesní život, v němž práce s dětmi hraje hlavní roli. V současné době se každoročně spolupodílím na organizaci soutěžní přehlídky Teplické flautohry. Ráda se věnuji komorní hře a své bohaté zkušenosti předávám začínajícím flétnistům mimo jiné též na Českém hudebním táboře mládeže v Horním Jelení, kde každé léto působím jako vedoucí souboru zobcových fléten. Ve školním roce vyučuji na Základní umělecké škole v Chabařovicích a na konzervatoři v Teplicích. 


643.jpg

MgA. Petra Benešová

příčná flétna

Jmenuji se MgA. Petra Benešová,narodila jsem se v Opavě v muzikantské rodině. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ve flétnové třídě profesorky Marcely Šindelové, u které jsem pak pokračovala ve studiu příčné flétny na Fakultě umění při Ostravské univerzitě. Již během studií v Ostravě jsem byla členkou Karlovarského symfonického orchestru. 

V současné době jsem sóloflétnistkou Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. V minulosti jsem se věnovala též pedagogické činnosti na Konzervatoři v Teplicích a nyní v ZUŠ Chabařovice.

Jsem členkou a spoluzakladatelkou Dechového kvinteta 4+1, spolu s harfenistkou Hanou Slámovou tvoříme duo Dolcissimo. A jsem také členkou flétnového souboru Quartetto Fringuello.


644.jpg

Bc. Zuzana Čajková

zobcová flétna, saxofon, klarinet

Jsem absolventkou teplické konzervatoře u prof.Miroslava Malečka, vysokou školu jsem dokončila s titulem Bc. v oboru hudební výchova. V současné době jsem členkou orchestrů Severočeského divadla a Severočeské filharmonie. Úzce spolupracuji také s Big bandem teplické konzervatoře a dechovou kapelou Doubravanka. Mým největším koníčkem je focení, cestování a dobré jídlo.624.jpg

Marek Vancl Dipl.um.

violoncello, zobcová flétna

Narodil jsem se v Pardubicích, kde jsem také vystudoval Konzervatoř. Obor violoncello u prof. Josefa Krečmera. Během studií jsem pravidelně účinkoval v mezinárodním studentském orchestrem Junge Europera Orchestra.

Od roku 1999 působím v Severočeské filharmonii Teplice jako člen orchestru, hra na violoncello. Současně vyučuji v ZUŠ Chabařovice hru na violoncello a zobcovou flétnu. Kterou jsem vystudoval na Konzervatoři v Teplicích.

V současné době se také věnuje hře na violu da gamba.626.jpg

Mgr. Pavel Machát

zpěv, saxofon

Vystudoval jsem Gymnázium Ústí nad Labem a poté obor Hudební výchova sólový zpěv na PF UJEP v Ústí nad Labem. Zpívat mě učila paní Mgr. Květa Koníčková Jonášová, významná operní pěvkyně, která výrazně ovlivnila můj profesní život.

Od roku 1998 jsem členem operního souboru SDÚL, kde jsem během svého působení nastudoval řadu rolí operního, operetního i muzikálového repertoáru. V této instituci působím dosud a také externě spolupracuji s ND Praha.

20 let jsem zpíval a hrál na saxofon v taneční kapele Gradus. Kromě muzikantské školy to byla rovněž velká škola života.

Jsem členem komorního pěveckého sdružení Romance.

Realizuji řadu koncertních vystoupení mnoha žánrů s různými umělci i seskupeními. 


2877.jpg

Barbora Kulasová DiS.

trubka

V roce 2012 jsem nastoupila na Konzervatoř Teplice, kde jsem pod vedením Tomáše Kareše zakončila studium absolventským koncertem se Severočeskou filharmonií. Rovněž už 7 let hraji v Bigbandu teplické konzervatoře. Od roku 2019 pracuji v Severočeském divadlu opery a baletu.2618.jpg

Mgr. Korbélyi Yuko

pozoun

Narodila jsem se v japonském městě Hakodate. Na trombon jsem začala hrát ve školním orchestru. Trombon jsem vystudovala na vysoké hudební škole. Dostala jsem nabídku k výuce od paní ředitelky v roce 2019 a od té doby učím v ZUŠ Chabařovice.625.jpg

Bc. Sára MrnkováTakieddinová

zpěv, trubka

Pocházím z Karlových Varů. V tomtéž městě jsem navštěvovala ZŠ Šmeralova s rozšířenou hudební výukou, kde jsem nabyla prvotní znalosti důležité pro další rozvoj. V průběhu školních let jsem studovala zpěv, hru na klavír, flétnu a trubku. Úspěšně jsem se zapojovala do hudebních souborů, kapel (jako např. Big Band Gringos, Trio Trubačů, Karlovarský pěvecký sbor Jiřího Štrunce aj.) a soutěží (např. Karlovarský skřivánek, Karlovarský hlas, Česko zpívá, Karlovarská růžička, Concertino Praga aj.).

Ve svém studiu jsem pokračovala na Konzervatoři v Teplicích a to v oborech trubka a POP zpěv. Během těchto let jsem obohatila své zkušenosti o úpravy a aranže skladeb, herecké i jevištní vystupování, a deklamaci. Zapojila jsem se i do větších hudebních těles (jako např. Severočeská filharmonie Teplice, Severočeské divadlo opery a baletu aj.). Úzce jsem spolupracovala s katedrou výchov umění PF UJEP se kterou jsme reprezentovali českou tvorbu i v zahraničí (např. Lucca, Florencie, Verona, Vídeň, Pasov aj.). Navázala jsem tak na vysokoškolské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kdy jsem současně zahájila i svou pedagogickou praxi na ZUŠ Chabařovice, která nadále trvá. Fakultu jsem dokončila s titulem Bc.


 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.