Sborový zpěv

SBOROVÝ ZPĚV

Zpěv patří k nejpřirozenějšímu hudebnímu projevu člověka. Cílem výuky je kolektivní práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Žáci jsou vedeni zejména ke kultivovanému vokálnímu projevu, čisté intonaci, rytmické přesnosti, ale také profesionalitě vystupování na jevišti, k soudržnosti a lásce ke zpěvu.

2874.jpg

Mgr. et Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Sbormistryně


Již od dětství se aktivně věnuji hudebním, pohybovým a výtvarným aktivitám. Absolvovala jsem 

7 let na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně, obor hudební hra na klavír a obor taneční.

Následně jsem pokračovala 4 roky ve hře na klavír na Základní umělecké škole Palackého. 7 let jsem

navštěvovala Baletní školu I. V. Psoty při Národním divadle Brno, ve kterém jsem měla možnost zahrát si

i v klasických divadelních představeních. Střední průmyslovou školu jsem studovala v Prostějově se

zaměřením na oděvní výtvarnictví a konstrukci oděvů. Následovalo studium Pedagogické fakulty

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: magisterské studium Hudební výchova Anglický jazyk a

literatura (Učitelství pro II. stupeň ZŠ), dále Hudební výchova Sbormistrovství (Učitelství pro střední

školy) a doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Již v průběhu studia jsem měla možnost pracovat jako au-pair v Londýně, dále jako lektorka a

učitelka Anglického jazyka. Od roku 2003 působím jako vedoucí učitelka v Základní škole a Základní

umělecké škole Husova v Ústí nad Labem, kde vyučuji hru na klavír a klávesové nástroje, sborový zpěv,

jsem koordinátor Školního vzdělávacího programu a správcem webových stránek ZUŠ. V letech 2014 - 

2021 jsem na pozici odborného asistenta působila také na Pedagogické fakultě UJEP.

V rámci umělecké činnosti se s dětmi účastním pravidelně různých koncertních, soutěžních a

benefičních vystoupení. Spolupracuji s Ústeckým dětským sborem, ve kterém jsem v letech 2015 - 2021

vedla přípravné oddělení Včelky, při ZUŠ Husova vedu od roku 2003 Dětský pěvecký sbor Písnička.

Pravidelně se účastním v rámci dalšího vzdělávání různých kurzů, seminářů, konferencí a

projektů. Své žáky se snažím v rámci výuky sborového zpěvu vést nejen ke kultivovanému vokálnímu

projevu, čité intonaci, rytmické přesnosti, profesionalitě vystupování na jevišti, ale především k

soudržnosti a lásce ke zpěvu.

 

Kontakt

Základní umělecká škola
Husovo náměstí 17, 403 17  Chabařovice 

ředitel
475 205 280 

kancelář
475 205 281 

mobil
+420 606 375 303
+420 608 375 303

email
vedeni@zuschabarovice.cz

(*) Povinná políčka.